OBOZY SZKOLENIOWE I WYPOCZYNKOWE

W ramach realizacji programów innowacji pedagogicznych we współpracy z: MSZS, ZSZ Nr 5 oraz NOSG w Chełmie; organizujemy dla uczniów obozy szkoleniowo-wypoczynkowe. Zimowy, w czasie ferii zimowych oraz letni w czasie przerwy wakacyjnej. W ramach zajęć prowadzimy szkolenie strzeleckie, taktykę działań, wspinaczkę, techniki samoobrony, terenoznawstwo, ratownictwo medyczne i wodne, bezpieczeństwo w użytkowania środków pływających, ćwiczenia z bronią pneumatyczną i paintballową, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowujemy do testów sprawnościowych. Uczniowie mają okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w formacjach mundurowych w czasie zajęć na terenie Placówek Straży Granicznej oraz na terenie jednostek wojskowych i Komend Polcji

01 02 03 04 05