Świerże   ul. Jana Pawła II 74/A  |  22-175 Dorohusk
Tel.  +48 504 061 040  |  NIP: 563 10 72 79
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wypożyczenie sprzętu następuje po dokonaniu przez Wypożyczającego wpisu w Książce. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem w przypadku  siadania na kamizelkach lub zabrudzenia uniemożliwiającego ich ponowne użycie  ponosi  dodatkową odpłatność i pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w przystani w m. Świerże  przy ulicy Jana Pawła II 74/A. W przypadku gdy sprzęt jest dowożony w inne miejsce, odbiór sprzętu i jego zwrot odbywa się na brzegu rzeki w dogodnym miejscu do jego transportu – nie na wodzie,
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

UWAGA WAŻNE

W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli "organizatora spływu", co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia.
Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki.


Uprawianie turystyki na wodach granicznych – Przepisy

1. Zmiany w zasadach przebywania w pasie drogi granicznej

2. Rozporządzenie - MSWiA

3. Rozporządzenie wojewody

4. Aktualne zasady przebywania w pasie drogi granicznej

Podstawowe zasady

Podstawowe zasady których należy przestrzegać w czasie spływu rzeką graniczną.

1. Każdy spływ kajakiem należy zgłosić do właściwej Placówki Straży Granicznej na min. 2 godziny przed rozpoczęciem. (Udzielamy pomocy w uzyskaniu nr telefonu do wybranej placówki SG, możliwość zgłoszenia drogą mailową).
2. Wszelkie zmiany w planie spływu należy zgłosić telefonicznie do najbliższej Placówki Straży Granicznej.
3. Zawsze należy płynąć po lewej stronie rzeki , nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa,
4. Uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych możliwe jest tylko w dzień (pół godziny po wschodzie – można rozpocząć spływ i pół godziny przed zachodem słońca należy spływ zakończyć),
5. Zabronione jest kąpanie się w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów.

Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com